Náš tým

DSC_0208_rawZa dobu, po kterou působím jako insolvenční správkyně, jsem s pomocí mých zaměstnanců prošla již stovkami insolvenčních řízení. Zkušenosti takto získané nám umožňují vytvářet úspěšné insolvenční návrhy na oddlužení (osobní bankrot) či konkurs – a stejně tak úspěšné přihlášky věřitelů do insolvenčních řízení.
Jako advokátka pak poskytuji všeobecné právní poradenství a právní služby. Jsme připraveni hájit Vaše zájmy, ať už jsou v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního, či jiného, zajišťujeme mimo jiné právní úkony nutné k likvidaci společnosti (výmazu z obchodního rejstříku), řešíme vymáhání pohledávek a zastupujeme naše klienty u soudu.

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová – advokátka a insolvenční správkyně

  • magistra v oboru Právo a právní věda, UP Olomouc, Právnická fakulta
  • inženýrka v oboru Ekonomika a právo v podnikání, VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta
  • certifikát mezinárodního práva soukromého, Akademie mezinárodního práva v Haagu, Nizozemí
  • certifikát o absolvování 1.stupně v rámci Českého svazu účetních
  • FCE certifikát (anglický jazyk), Cambridge University
  • státní zkouška z anglického jazyka
  • jazyky: angličtina, němčina, španělština

Mgr. Tereza Bartošová – právní agenda
Mgr. Šárka Brandejská
– právní agenda
Václav Dokoupil – insolvenční agenda
Mgr. Kateřina Kotrlová – právní agenda
Mgr. Lucie Luxová – právní agenda
Veronika Machálková – právní agenda
Mgr. Martin Mucka – právní agenda
Pavla Obšilová – insolvenční agenda
Ing. Kateřina Skácelová – insolvenční agenda
Barbora Starostová – právní agenda
Jana Šenková – insolvenční agenda