Zavolejte nám
+ 420 606 634 087

Náš tým

DSC_0208_rawZa dobu, po kterou působím jako insolvenční správkyně, jsem
s pomocí mých zaměstnanců prošla již stovkami insolvenčních řízení. Zkušenosti takto získané nám umožňují vytvářet úspěšné insolvenční návrhy na oddlužení (osobní bankrot) či konkurs –
a stejně tak 
úspěšné přihlášky věřitelů do insolvenčních řízení.

Jako advokátka pak poskytuji všeobecné právní poradenství a právní služby. Jsme připraveni hájit Vaše zájmy, ať už jsou v oblasti práva občanského,  rodinného, obchodního, pracovního, či jiného, zajišťujeme mimo jiné právní úkony nutné k likvidaci společnosti (výmazu z obchodního rejstříku), řešíme vymáhání pohledávek a zastupujeme naše klienty u soudu.

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová

advokátka a insolvenční správkyně

  • magistra v oboru Právo a právní věda, UP Olomouc, Právnická fakulta
  • inženýrka v oboru Ekonomika a právo v podnikání, VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta
  • certifikát mezinárodního práva soukromého, Akademie mezinárodního práva v Haagu, Nizozemí
  • certifikát o absolvování 1.stupně v rámci Českého svazu účetních
  • FCE certifikát (anglický jazyk), Cambridge University
  • státní zkouška z anglického jazyka
  • jazyky: angličtina, němčina, španělština

Mgr. Šárka Brandejská

právní agenda

Mgr. Lucie Luxová

právní agenda

Ing. Kateřina Skácelová

insolvenční agenda

Jana Šenková

insolvenční agenda