Naše služby

Advokátní činnost


Právní služby

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, zejména

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • rodinné právo
 • pracovní právo
 • insolvenční právo
 • a další

Insolvenční činnost


Prodej majetku v rámci insolvenčních řízení

Služby pro dlužníky

Přerostly Vám dluhy přes hlavu?

Každá složitá finanční situace má řešení. Tím řešením může být oddlužení (neboli osobní bankrot).

Zpracujeme pro Vás, dle Vámi dodaných podkladů, insolvenční návrh se žádostí o povolení oddlužení a to v souladu s insolvenčním zákonem.

Oddlužení

Dlužník, který podal insolvenční návrh a kterému bylo povoleno oddlužení, musí zaplatit min. 30 % svých dluhů a zbytek dluhů mu může být odpuštěn.

Služby pro věřitele

Zvolíme nejlepší způsob vymáhání Vaší pohledávky

Máte dlužníka, který Vám nechce nebo nedokáže splácet?

Provedeme analýzu pro Váš konkrétní případ a navrhneme vhodný způsob řešení.

Služby, které v této oblasti poskytujeme:

  • mimosoudní řešení sporů
  • předžalobní upomínky
  • žaloby a návrhy na vydání platebních rozkazů
  • zastupování v soudním řízení
  • návrhy na zahájení exekučního řízení
  • přihlášky Vašich pohledávek do insolvenčního řízení Vašich dlužníků
  • zpracování insolvenčních návrhů na Vašeho dlužníka

Informace o ceně za služby a o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Informace o zpracování osobních údajů

Žádost uplatnění práv subjektu