Prodej majetku v rámci insolvenčních řízení

V rámci insolvenčního řízení KSBR 47 INS 4650/2022 – Jet VSK s.r.o. v likvidaci nabízí insolvenční správkyně k prodeji pohledávku dlužníka za třetí osobou (Jiří Tegze, nar. 4.2.1953) ve výši 2,503.111,08 Kč z titulu vystavené směnky (jedná se o neuhrazenou část směnečné sumy, směnečnou odměnu a neuhrazené směnečné úroky). Přihlášená pohledávka byla v insolvenčním řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 9266/2022 Jiří Tegze insolvenčním správcem uznána v plné výši 2.503.111,08 Kč.